Stichter Germain Costenoble overleden

Met droefheid vernamen wij het overlijden van Germain Costenoble (stichter BZVB - stichter VZVB).  Langs deze weg wensen wij ons medeleven te betuigen aan de naasten en familie van de heer Costenoble.  De uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 25 maart 2017 om 10u30 in de aula van het crematorium Blauwe Toren, Zeelaan 2 te Brugge.